مرور برچسب

تبت

خواص سنگ تبتی

خواص سنگ تبت این سنگها که در تبت با نام Dzi شناخته می شوند به معنای درخشش، روشنایی، شکوه و جلال می باشند. این…